"

Uit onderstaande selectie van een aantal projecten blijkt onze veelzijdigheid; van traditionele meetklussen tot de inzet van laserscanners en drones. Bij elk project bepalen we in overleg met u wat de beste aanpak is.

"
Terreinmetingen en boom inventarisatie

Regelmatig meten wij terreinen in, inclusief alle aanwezige objecten waaronder ook bomen. Hiervoor bepalen wij stam- en kroondiameter en indien gewenst (globale) boom determinatie.

Grens reconstructie o.b.v. veldwerken

Een ontwikkelend bouwer wilde graag een binnenstedelijk terrein her-ontwikkelen. Wij hebben hiervoor de bestaande perceelgrenzen, be-bouwing, kabels en leidingen in kaart gebracht.

Vectoriseren Klic melding en terreinmetingen

In de GWW en bouwwereld is regelmatig behoefte aan een gevectoriseerde Klic-melding als ondergrond, wij kunnen dit als aanvulling op ons meetwerk verzorgen.

Controle mallen (werktuigbouwer)

Wij hebben hoognauwkeurig (binnen de 0,5 mm) in 3d een aantal (beton)mallen met 'hidden-point adapter' ingemeten ter controle voor de productspecificaties.

Hydrografische metingen bodemprofiel

Voor de aanleg van een trekveer over een groot open water hebben wij in RD-NAP een bodemprofiel  gemeten waar verschillende dwarsprofielen uit zijn gegenereerd.

Laserscan renovatie

Voor dit project zijn 3 verdiepingen ingescand met een Faro Focus Laserscanner. De ingewonnen puntenwolk is opgewerkt tot een 3d model met vlakken, waaruit plattegronden en dwarsdoorsneden kunnen worden gegenereerd.

Uitzetwerk GWW - Infra

Maatvoering woningbouw

Monitoring

Maatvoering betonwerk utiliteitsbouw

Voor de bouw van een hotel in Amsterdam met ondergrondse parkeerkelder hebben wij de maatvoering voor het betonwerk en maatvoering verzorgt.

Grens reconstructie o.b.v. veldwerken

Een ontwikkelend bouwer wilde graag een binnenstedelijk terrein her-ontwikkelen. Wij hebben hiervoor de bestaande perceelgrenzen, be-bouwing, kabels en leidingen in kaart gebracht.

Vectoriseren Klic melding en terreinmetingen

In de GWW en bouwwereld is regelmatig behoefte aan een gevectoriseerde Klic-melding als ondergrond, wij kunnen dit als aanvulling op ons meetwerk verzorgen.

Controle mallen (werktuigbouwer)

Wij hebben hoognauwkeurig (binnen de 0,5 mm) in 3d een aantal (beton)mallen met 'hidden-point adapter' ingemeten ter controle voor de productspecificaties.

Inmeten kabel- en leidingtrace's windmolenpark

Op dit project hebben wij kabel- en leidingtrace’s voor een windmolenpark in het noorden van het land ingemeten en ingetekend.

Metingen aan metrostation en tunnel

Bij dit project zijn in een metrostation diverse as-built metingen gedaan voor het inpassen van diverse installaties zoals de roltrappen in relatie tot de reeds gestorte wanden. Om te controleren ...

landmeetkundig (waterpassen) meetnetten peilbuizen

Monitoring rdam noord

(Vlakheid)metingen aan het spoor

Wij hebben bij dit project een aantal hoog nauwkeurige hoogte metingen voor de bepaling van de spoor vlakheid uitgevoerd in de onderhoudsloods waar diverse zaken aan de treinstellen worden gekalibreerd.

Industriële metingen met tachymeter en digitaal waterpas

Hoognauwkeurig inmeten en monitoren bij industriële projecten doen wij met een 0,5 of 1 sec toestel en waterpasinstrument met invarbaak.

Grens reconstructie o.b.v. veldwerken

Een ontwikkelend bouwer wilde graag een binnenstedelijk terrein her-ontwikkelen. Wij hebben hiervoor de bestaande perceelgrenzen, be-bouwing, kabels en leidingen in kaart gebracht.

Inmeten kabel- en leidingtrace's windmolenpark

Op dit project hebben wij kabel- en leidingtrace’s voor een windmolenpark in het noorden van het land ingemeten en ingetekend.

Metingen aan metrostation en tunnel

Bij dit project zijn in een metrostation diverse as-built metingen gedaan voor het inpassen van diverse installaties zoals de roltrappen in relatie tot de reeds gestorte wanden. Om te controleren ...

Metingen aan gletsjer (Zwitserland)

Begeleiding studenten Technische Universiteit bij meetwerk t.b.h.v. monitoring Gletsjer bewegingen.

Digitaal terrein model en hoeveelheidsbepaling puin

Voor dit werk hebben wij met Total Station en GPS ca 20.000 m3 puin ingemeten en verwerkt tot een digitaal model waaruit hoeveelheden bepaalt konden worden.

Drone luchtfotogrammetrie & Digital Surface Models

Voor het in kaart brengen van grote terreinen is de drone gecombineerd met fotogrammetrische inwintechnieken een uitkomst. Recent hebben wij een gebied in kaart gebracht om 'duinverstuivingen' te meten.

Palen inmeten sloopproject

Wij hebben op dit project een sloper geassisteerd bij het opzoeken en inmeten van bestaande palen met GPS en Total Station.

Installeren machinebesturing op bulldozers

Voor een klant hebben wij de GNSS/GPS machinebesturing van verschillende bulldozers ingeregeld en gekalibreerd met een tachymeter en conventionele GNSS-rover.

Begeleiding karteringsproject Mozambique

Begeleiding van het (GPS) meetwerk voor een groot irrigatie project in Mozambique.

Geo-consult bij projecten

Voorkom faalkosten

Als experts op het gebied van geo-informatie geven we u waar gewenst adviezen op het gebied van digitaal kaartmateriaal en het gebruik van datasets met geografische informatie. Door met u mee te denken kunnen we u helpen de juiste keuzes te maken en zo kosten te besparen. U profiteert optimaal van onze expertise wanneer we vroegtijdig bij een project betrokken worden.