"

Sed mollis ipsum ac velit luctus, eu dictum orci faucibus. Suspendisse imperdiet purus et vehicula bibendum. Ut condimentum neque at dictum finibus. Ut auctor facilisis imperdiet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce vitae elit velit. Proin id enim vel sapien finibus vehicula a et ipsum. Etiam sed ultrices tellus. Morbi tempor lacinia lacus et vestibulum.

"
Presentatie kaartmateriaal en analyses met GIS

In een vroeg stadium genereren wij regelmatig kaartmateriaal voor klanten met behulp van open data en GIS door verschillende datasets te combineren en eventueel te verrijken met zelf ingewonnen data.

Terreinmetingen en boom inventarisatie

Regelmatig meten wij terreinen in, inclusief alle aanwezige objecten waaronder ook bomen. Hiervoor bepalen wij stam- en kroondiameter en indien gewenst (globale) boom determinatie.

Grens reconstructie o.b.v. veldwerken

Een ontwikkelend bouwer wilde graag een binnenstedelijk terrein her-ontwikkelen. Wij hebben hiervoor de bestaande perceelgrenzen, be-bouwing, kabels en leidingen in kaart gebracht.

Vectoriseren Klic melding en terreinmetingen

In de GWW en bouwwereld is regelmatig behoefte aan een gevectoriseerde Klic-melding als ondergrond, wij kunnen dit als aanvulling op ons meetwerk verzorgen.

Hydrografische metingen bodemprofiel

Voor de aanleg van een trekveer over een groot open water hebben wij in RD-NAP een bodemprofiel  gemeten waar verschillende dwarsprofielen uit zijn gegenereerd.

Laserscan renovatie

Voor dit project zijn 3 verdiepingen ingescand met een Faro Focus Laserscanner. De ingewonnen puntenwolk is opgewerkt tot een 3d model met vlakken, waaruit plattegronden en dwarsdoorsneden kunnen worden gegenereerd.

Metingen aan gletsjer (Zwitserland)

Begeleiding studenten Technische Universiteit bij meetwerk t.b.h.v. monitoring Gletsjer bewegingen.

Drone luchtfotogrammetrie & Digital Surface Models

Voor het in kaart brengen van grote terreinen is de drone gecombineerd met fotogrammetrische inwintechnieken een uitkomst. Recent hebben wij een gebied in kaart gebracht om 'duinverstuivingen' te meten.

Installeren machinebesturing op bulldozers

Voor een klant hebben wij de GNSS/GPS machinebesturing van verschillende bulldozers ingeregeld en gekalibreerd met een tachymeter en conventionele GNSS-rover.

Begeleiding karteringsproject Mozambique

Begeleiding van het (GPS) meetwerk voor een groot irrigatie project in Mozambique.

Uitzetwerk GWW | Infra

In de grond, weg en waterbouw (infra) verzorgen wij met Total Station, Gps en waterpas diverse metingen uit. Bij dit project werden de bandenlijnen, hoogten en riolering door ons uitgezet.

Maatvoering woningbouw

Wij hebben ruime ervaring bij het verzorgen van de maatvoering voor de (seriematige) woningbouw. Welke bouwmethode ook gehanteerd wordt, wij nemen alle mogelijke (hoogte)maatvoering voor onze rekening.

(Live) Monitoring tijdens bouw

Bij binnenstedelijke ontwikkeling en inbreidingslocaties is het bouwen vaak risicovol door (oude, kwetsbare of historische) belendingen. Vooral tijdens de opstart (sloop, grondwerk, bemaling en installeren fundering) is er kans op ...

Maatvoering betonwerk utiliteitsbouw

Voor de bouw van een hotel in Amsterdam met ondergrondse parkeerkelder hebben wij de maatvoering voor het betonwerk en maatvoering verzorgt.

Controle mallen (werktuigbouwer)

Wij hebben hoognauwkeurig (binnen de 0,5 mm) in 3d een aantal (beton)mallen met 'hidden-point adapter' ingemeten ter controle voor de productspecificaties.

Inmeten kabel- en leidingtrace's windmolenpark

Op dit project hebben wij kabel- en leidingtrace’s voor een windmolenpark in het noorden van het land ingemeten en ingetekend.

Monitoren historische panden

Waterpassen meetnetten peilbuizen

Grootschalige monitoring woonwijk

Bij dit project hebben wij een langlopende grootschalige monitoring opgezet i.v.m. de slechte staat van de funderingen a.g.v. bodemdaling. Resultaten worden gepresenteerd in kleurenkaarten.

(Vlakheid)metingen aan het spoor

Wij hebben bij dit project een aantal hoog nauwkeurige hoogte metingen voor de bepaling van de spoor vlakheid uitgevoerd in de onderhoudsloods waar diverse zaken aan de treinstellen worden gekalibreerd.

Industriële metingen met tachymeter en digitaal waterpas

Hoognauwkeurig inmeten en monitoren bij industriële projecten doen wij met een 0,5 of 1 sec toestel en waterpasinstrument met invarbaak. In dit geval gaat het om de zetting van de silo's.

Metingen aan metrostation en tunnel

Bij dit project zijn in een metrostation diverse as-built metingen gedaan voor het inpassen van diverse installaties zoals de roltrappen in relatie tot de reeds gestorte wanden. Om te controleren ...

Monitoren woningen tijdens sloop

Bij dit project hebben wij voorafgaand aan de sloop en vervolgens tijdens het inbrengen van de damwanden voor een bouwkuip de belendingen gemonitord op barcode linialen. Dat was nodig ook!

Digitaal terrein model en hoeveelheidsbepaling puin

Voor dit werk hebben wij met Total Station en GPS ca 20.000 m3 puin ingemeten en verwerkt tot een digitaal model waaruit hoeveelheden bepaalt konden worden.

Palen opzoeken en inmeten sloopproject

Wij hebben op dit project een sloper geassisteerd bij het opzoeken en inmeten van bestaande palen met GPS en Total Station.

English Info Title

English Info Subtitle

Als experts op het gebied van geo-informatie geven we u, waar gewenst, adviezen op het gebied van digitaal kaartmateriaal en het gebruik van datasets met geografische informatie. Door met u mee te denken kunnen we u helpen de juiste keuzes te maken en zo kosten te besparen. U profiteert optimaal van onze expertise wanneer we vroegtijdig bij een project betrokken worden.